Ghi chú: Thí sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

Điểm quy đổi xét tuyển

0.00

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) năm 2024 và năm 2023 được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định.

Ghi chú: Thí sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

Điểm quy đổi xét tuyển

0.00

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) năm 2024 và năm 2023 được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định.

Ghi chú: Thí sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

Điểm quy đổi xét tuyển

0.00

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) năm 2024 và năm 2023 được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định.

Ghi chú: Thí sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

Điểm quy đổi xét tuyển

0.00

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) năm 2024 và năm 2023 được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định.